Verslag en foto’s OWNH bijeenkomst 26/2

Op 26 februari jl. zijn 15 leden leden bijeen geweest. Op inspirerende wijze daagde Kees Izelaar tijdens deze ‘Op Weg Naar Huis’-bijeenkomst de leden uit:

Hoe en op welke wijze wil jij betrokken worden bij het realiseren van doelstellingen van UOV de Kring?
En het startpunt in dit denkproces was: wat wil ik (als ondernemer) uit UOV De Kring halen.

Er is stevig gebrainstormd. Maar het resultaat mag er dan ook zijn.

Er komen twee werkgroepjes:
• een werkgroepje gaat een kennisbank oprichten: expertise van leden in kaart brengen en toegankelijk maken voor andere leden;
• een tweede werkgroepje gaat een netwerk op internet inrichten. Productpresentaties zouden daar bijvoorbeeld deel van uit kunnen maken.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat deze werkgroepjes nu dus echt bestaan en aan de slag gaan. Op deze wijze willen zij bij dragen aan het realiseren de doelstellingen van UOV de Kring. Binnenkort worden de clubjes bij elkaar gehaald om een begin te maken.