UOV De Kring zoekt een beleidsadviseur | Reageren kan tot 08-01-2020

In verband met het vertrek van de huidige (beleids)adviseur van UOV De Kring, wegens het accepteren van een baan in loondienstverband, zijn wij op zoek naar een nieuwe adviseur ter ondersteuning van het bestuur.

De ondersteuning van het bestuur van UOV De Kring bestaat uit een back-office en een (beleids)advisering op het terrein van netwerken, samenwerken, belangenbehartigen en communicatie.

De taken van de adviseur van UOV De Kring zijn:

 • Het bestuur actief adviseren en ondersteunen als extern (beleids)adviseur.
 • Het actief adviseren en ondersteunen van de commissies netwerken, samenwerken en belangenbehartigen.
 • Het opvangen en inbrengen van ontwikkelingen, signalen uit de markt welke voor UOV De Kring van belang zijn.
 • Het initiëren van nieuwe ontwikkelingen (denk aan gemeentelijke herindeling en de gevolgen voor de ondernemersvereniging)
 • Dit alles conform de doelstellingen uit de statuten en het daaruit afgeleide beleid dat per jaar door het bestuur wordt vastgesteld.
 • De tijdsbesteding voor deze beleidsrol wordt ingeschat op ca. 4 uur per week.

Om de functie goed te kunnen vervullen is het volgende profiel nodig:

Opleiding en competenties

 • Tenminste HBO  maar bij voorkeur WO opleiding c.q. denk- en kennisniveau op het kennisgebied van gebiedsontwikkeling zoals regionale economie, sociale geografie, bestuurskunde maar ook bedrijfskunde is een optie. Bestemmingsplannen, structuurvisies kortom de wereld van de Ruimtelijke Ordening is bekend terrein.
 • Moet beleidsmatig kunnen denken.
 • Beheerst projectmatig werken.
 • Beschikt over bestuurlijke gevoeligheid.
 • Moet bereid zijn een ondersteunende functie te vervullen en als adviseur kunnen opereren.
 • Moet in voorkomende gevallen ( leden van) het bestuur kunnen vertegenwoordigen.
 • Beschikt over een prima mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Ervaring

 • Moet ervaring hebben met ondernemers en hen kunnen begrijpen en kunnen omgaan met ondernemers die kleine en grote bedrijven leiden. Is bij voorkeur zelf ondernemer.
 • Ervaring met en inzicht in het functioneren van met name gemeentelijke overheden.
 • Werkervaring tenminste 10 jaar

Netwerk en woonplaats

 • Woont in de gemeente Uden en maakt deel uit van netwerken die van belang zijn voor ondernemend Uden.

Solliciteren
Heeft u interesse in de rol van beleidsadviseur, stuur dan een motivatiebrief met c.v. naar info@uovdekring.nl t.a.v. Marion Neggers. Reageren is mogelijk tot en met woensdag 8 januari 2020. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 15 januari 2020. Het functieprofiel met de sollicitatieprocedure kunt u hier ook downloaden als PDF.

Bestuur UOV De Kring