Update van VNO-NCW Brabant Zeeland

Hierbij weer een korte update van waar VNO-NCW Brabant Zeeland begin mei staat met betrekking tot de coronacrisis en de inzet om de economie in een hogere versnelling te brengen:

  • De roep in ons land om de economische lockdown terug te schroeven klinkt steeds luider. Voor en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan protocollen: werkafspraken per branche om bedrijven op een verantwoorde wijze weer zoveel mogelijk aan de gang te krijgen. Steeds meer landen om ons heen gaan ons daarin voor.
  • Wij lanceren volgende week een helpdesk om onze leden wegwijs te maken met de protocollen die onze samenleving weer op gang moeten brengen. De verschillende protocollen zijn afkomstig van branches en worden landelijk – met steun van VNO-NCW en MKB Nederland – afgestemd met de overheid. Wij zien het als onze rol om enerzijds de bedrijven, waar die behoefte bestaat, te informeren over de protocollen, en anderzijds de naleving in de regio te bewaken, onder andere via overleg met de Veiligheidsregio’s.
  • Wij werken aan een volgende enquête onder onze leden, die in de loop van volgende week uitgaat. Deze enquête is toegespitst op het hervatten van bedrijvigheid en de protocollen die hiervoor zijn opgesteld. Hierbij hebben we in het bijzonder oog voor de beperkingen die we weg moeten nemen om van deze herstart een succes te maken. De resultaten verwachten we rond 20 mei naar buiten te brengen, wanneer ook meer bekend is welke sectoren weer meer bewegingsvrijheid van het kabinet hebben gekregen. Rond die tijd zal voorzitter Hans de Boer ook in (video-) overleg met onze leden gaan.
  • We ontvangen signalen dat werken volgens de nieuwe protocollen voor sommige ondernemers gepaard gaat met onwerkbare kosten en investeringen. Gepleit wordt voor een regeling die voorziet in compensatie of tegemoetkoming van deze lasten.
  • Er is in toenemende mate discussie over de rol van werknemers en de houding van vakbonden. Ondanks het besef dat er bij sommige medewerkers weinig ruimte is om offers te brengen, moeten we realistisch gaan kijken naar de offers die we van werknemers mogen verwachten. Om de goede verhoudingen te waarborgen, moet hier open en eerlijk over worden gesproken.
  • Verder zijn wij ook deze week weer veel benaderd door leden over mondkapjes, de rechterlijke macht en de snelheid van handelen, werken met 1.5m afstand, opdrachtverlening door lagere overheden etc.
  • Inmiddels hebben we een aansprekend aanbod aan online ledenactiviteiten uitgewerkt voor de komende maanden, zodat wij in beeld zijn bij onze leden als netwerk en als kennisbron op het punt van werken op afstand/werken binnen de 1.5m economie.
  • Vanmorgen is bijgaande brief namens de 5 voorzitters van de regionale verenigingen verzonden aan Hans de Boer en Jacco Vonhof.

Bekijk ook de brief naar de regiovoorzitters