Tweede bijeenkomst energiecoöperatie (LDEC) Uden

Tweede bijeenkomst energiecoöperatie Uden – veel belangstelling om energiecoöperatie gestalte te geven 

Bijeenkomst op 28 januari, met als doel de interesse te peilen voor het vormen van een energiecoöperatie, vond op 25 februari jl. de tweede bijeenkomst in het Udens College plaats. Van de 220 aanwezigen op 28 januari, meldden 186 mensen zich aan als aspirant lid van de energiecoöperatie.

Tweede bijeenkomst energiecoöperatie Uden – veel belangstelling om energiecoöperatie gestalte te geven 

Bijeenkomst op 28 januari, met als doel de interesse te peilen voor het vormen van een energiecoöperatie, vond op 25 februari jl. de tweede bijeenkomst in het Udens College plaats. Van de 220 aanwezigen op 28 januari, meldden 186 mensen zich aan als aspirant lid van de energiecoöperatie. Ruim 70 mensen gaven aan zich als actieve vrijwilliger in te willen zetten. Met deze vrijwilligers zijn tijdens deze tweede avond de werkgroepen gevormd, die de coöperatie zijn vorm moet gaan geven.

Onderweg naar de oprichting
In de plenaire aftrap gaf Bart Hendriks (voorzittend lid van de initiatiefgroep, namens UOV De Kring) aan wat er te doen staat. Ervaringsdeskundige Martijn Messing (energiecoöperatie Dongen) deelde vervolgens zijn ervaringen met de oprichting van een eigen energiecoöperatie. De deelnemers gingen vervolgens uiteen om de verschillende werkgroepen te vormen, een voorzitter te kiezen en vervolgafspraken te maken. De volgende werkgroepen werden opgericht:
• Reductie
• Productie
• Bestuur & Financiën
• Communicatie & Educatie.

De verschillende werkgroepen gaan aan de slag om concrete activiteiten voor de coöperatie te ontplooien. Hierbij kan gedacht worden aan collectieve inkoop van zonnepanelen, adviseren over het overstappen naar een andere energieleverancier, een energiecafé, gezamenlijke woningisolatie enzovoort. Het streven is om voor de zomervakantie de coöperatie op te richten.

 

Wat is een lokale duurzame energiecoöperatie?
Een lokale duurzame energiecoöperatie is een samenwerking van burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheid die zich samen inzetten om betaalbare, eigen en duurzame energie voor hun leden te realiseren. Gezamenlijke reductie, het zelf produceren en/of het collectief inkopen van onze eigen energie leveren winst op. Winst die voor een groot gedeelte binnen de gemeenschap Uden gehouden kan worden. Dat is niet alleen goed voor onze eigen portemonnee, onze leefomgeving en de lokale economie. Het genereert ook nog eens nieuwe werkgelegenheid. In Nederland onderscheiden o.a. de gemeenten Boxtel, Dongen en Bernheze zich al met een lokale duurzame energiecoöperatie. Binnenkort kan dus ook Uden toegevoegd worden aan dit rijtje.

Lid worden?
Wilt u (op termijn) lid worden van de lokale duurzame energiecoöperatie of wilt u op de hoogte gehouden worden? Geef u dan vrijblijvend op via: www.energie-uden.nl.