Tot en met 18 mei geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen vanwege het Coronavirus

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er mensen die minder of geen inkomen hebben de komende tijd. Het voltallige bestuur (alle deelnemende gemeenten en het Waterschap) van BSOB wil deze mensen graag tegemoet komen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Twee maanden geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen.

Tot en met 18 mei verstuurt BSOB geen nieuwe aanslagbiljetten. BSOB verstuurt in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.

Uitstel van betaling tot 31 mei 2020.

Alle bedragen die nu nog open staan hoeven pas 31 mei 2020 betaald te zijn. Dat geldt al voor het aanslagbiljet dat u in februari ontvangen heeft. Maar het geldt ook voor aanslagbiljetten, aanmaningen of dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft. Wilt u weten welk bedrag u nog moet betalen? Log dan in op de digitale balie op www.bs-ob.nl.

Verruimde betalingsregeling.

Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 mei 2020 betalen? En heeft u geen automatische incasso? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl.

Automatische incasso loopt gewoon door.

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.