Subsidie mogelijk voor BZW project Zonneklaar

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van de energietransitie.

Waar we nu op nog geen 7% duurzame energie zitten, moet dat volgens het nationaal energieakkoord, mede ondertekend door koepelorganisatie VNO-NCW, in enkele jaren verdubbeld worden. Dat is een maatschappelijke opgave, die ook een beroep doet op het bedrijfsleven. Daarom biedt BZW haar leden de mogelijkheid volledig ontzorgd zonnecellen op het dak te laten installeren, in samenwerking met Eneco en Energiefonds Brabant.

Eerste subsidies BZW project Zonneklaar toegekend

Tijdens de BZW Lenteprikkel in 2015, hét ondernemerstreffen van Brabant en Zeeland, maakten wij ons voornemen bekend om bedrijfsdaken van BZW-leden in Brabant en Zeeland van zonnecellen te voorzien. Het subsidiebudget via de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) bleek lange tijd ontoereikend om ook nog zonne-energie te faciliteren. Inmiddels is het budget zodanig opgehoogd dat ook het plaatsen van zonnecellen weer subsidiabel is. BZW komt daarom weer in actie met het project Zonneklaar om haar leden te helpen bij het verduurzamen van de energievoorziening door het plaatsen van zonnecellen op het dak. Inmiddels zijn de eerste subsidies toegekend.

Volledige ontzorging

Het project Zonneklaar ontzorgt onze leden volledig. Dat doen we samen met onze partner Eneco en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Eneco zorgt voor de plaatsing van de zonnecellen en de BOM regelt de financiering vanuit het Energiefonds Brabant. De leden hoeven zelf niets te investeren en betalen een jaarlijks leasebedrag voor de zonnepanelen, wat doorgaans lager is dan de besparing op de elektriciteitsrekening.

Doe mee!

Wilt u ook op een praktische en financieel aantrekkelijke manier een zichtbare en wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland? Dan is het Zonneklaar: meld u nu aan!
Via de checklist ‘Is mijn bedrijf Zonneklaar?’ kunt u nagaan of uw bedrijf aan de SDE+ voorwaarden voldoet.

Lees hier de positieve ervaringen van ondernemers die u voorgingen met het plaatsen van zonnecellen of een ander vergelijkbaar duurzaam initiatief namen.

Met vriendelijke groet,

Peter Struik, voorzitter BZW