Rondje politieke partijen: Positieve eerste aftrap

Een positieve eerste aftrap van het politieke rondje bij de CDA-fractie.

Op 3 november 2020 had de commissie Belangenbehartiging een digitale ontmoeting met het CDA. Doel van het overleg was om ondernemend Uden op de agenda van de politieke partijen te krijgen en een prominente(re) rol te bemachtigen bij het verkiezingsprogramma.

Het bestuur van de CDA was enthousiast over de inzet van de ondernemer en de eerste resultaten van de Hybride leeromgeving (HLO). De commissie Belangenbehartiging wil graag voor de zomer met alle politieke partijen gesproken hebben.