Regeer op concept-woonvisie Gemeente Uden

Op 6 februari 2020 vond in het kader van de Woonvisie de WoonArena plaats. In de Raadszaal van de gemeente Uden bespraken ze de belangrijkste woonvraagstukken die een goede plek verdienen in de gemeentelijke woonvisie. Met de woonvisie willen we een duidelijke stip op de horizon zetten: dit is de richting die we op gaan en dit zijn de keuzes die erbij horen! De woonvisie is inmiddels in concept klaar. Gemeente Uden hoort graag of u zichzelf erin kunt vinden! De woonvisie is voorbereid door een analyse van de woningmarkt, diverse dialoogbijeenkomsten, een fietsexcursie en een gesprek met de adviesraad sociaal domein.

Reageer!
Al die input is inmiddels verwerkt tot een eerste concept-woonvisie. Die kunt u inzien van 1 april tot 13 mei 2020 via de website van gemeente Uden: www.uden.nl/inwoners/projecten/woonvisie/ .

Als u wilt, kunt op het document reageren via een online reactieformulier (dit vindt u eveneens op de websitepagina van Gemeente Uden). Alle reacties zullen we bundelen in een zogenaamde reactienota, die we straks (waarschijnlijk in juni), samen met het definitieve visiedocument zullen voorleggen aan de gemeenteraad, ter vaststelling.

 

We stellen het op prijs als u de conceptvisie doorleest en ons laat weten of het document volgens u voldoende kader biedt om de woonopgaven van de gemeente Uden te realiseren.

U kunt reageren via het reactieformulier op bovengenoemde projectpagina.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over de woonvisie kunt u contact opnemen met Ingrid van Lankvelt en Joeri Zandvliet via woonvisie@uden.nl .