Reflectie op de economische analyse

De gezamenlijke ondernemersverenigingen van de gemeente Maashorst hebben op maandag 12 juli voor de fracties van de gemeenteraad van Landerd en Uden een reflectie op de economische analyse georganiseerd. Doel was om samen met raadsleden bouwstenen op te halen voor de nog te schrijven economische visie vanuit visiegroep Economie. Op basis van de SWOT- analyse en speerpunten uit de economische analyse zijn een aantal stellingen besproken.

  • De eerste stelling was: “zonder onderwijs geen toekomst”. Als reactie hierop kwam de geruststellende reactie dat het toekomstig (HBO) onderwijs zelf naar de jongeren in gemeente Maashorst gaat komen. Ook dat het faciliteren van leeromgevingen aan moet sluiten bij de behoefte. Benito van Dijk gaf aan dat er studenten terugkomen en hier willen wonen; wij moeten dan wel voor woningen zorgen.
  • Wilma Hendriks van Ondernemend Reek gaf aan dat jongeren graag betrokken willen worden bij innovatie.
  • Naar aanleiding van de stelling: “gemeente Maashorst dient regie te pakken in de regio”, riep Benito van Dijk de 30 deelnemers van de avond op om ambitieuzer te zijn, pak nu je kans!
  • Frank de Winter, voorzitter van UOV de Kring gaf als gespreksleider aan dat we moeten durven te kiezen bij de stelling “Maashorst koploper in duurzaamheid”.
  • SBBU voorzitter Evert Oostendorp brak een lans om ondernemers die hier zijn gevestigd de gelegenheid te geven om hier te kunnen blijven groeien: “zorg voor een actief grondbeleid”. Een mogelijke oplossing op korte termijn voor het tekort aan bedrijventerreinen is de verruiming van regelgeving omtrent de VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing).

Alfred van Meegen van de Zeelandse Ondernemersvereniging sloot af met Happy Valley, in de Gemeente Maashorst is het goed wonen, goed werken en goed leven! Jeroen van den Heuvel van Maashorst Vooruit, gaf het compliment dat Happy Valley prikkelt en positief is en vroeg of er ook een Nederlandse vertaling mogelijk is.

De economische analyse Gemeente Maashorst is te lezen via Download eindrapportage

Meer informatie: adviseur@uovdekring.nl