Persbericht: W&R beveiliging ondertekent als eerste beveiligingsbedrijf ISO 26000 zelfverklaring

PERSBERICHT – Uden, 8 november 2016.
W&R beveiliging uit Uden heeft als eerste beveiligingsbedrijf ISO 26000, de wereldwijde richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), aantoonbaar en succesvol geïmplementeerd.

Het MVO beleid van W&R beveiliging is door NEN getoetst aan de ISO 26000 richtlijnen en akkoord bevonden. ISO 26000 ISO 26000 is een wereldwijde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Deze verantwoordelijkheid wordt uiteengezet in 7 kernthema’s: mensenrechten, milieu, arbeidspraktijk, bestuur van de organisatie, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap.

ISO 26000 hanteert voor elk thema grondgedachtes en principes en koppelt daaraan gerelateerde acties of verwachtingen. De richtlijn helpt bij het aanbrengen van focus in MVO activiteiten, het creëren van draagvlak voor het MVO beleid en het meten en evalueren van de MVO prestaties. Zelfverklaring en onderbouwing Met een zelfverklaring heeft W&R beveiliging verantwoording afgelegd over de wijze waarop men maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en hoe daarbij ISO 26000 wordt toegepast.

De zelfverklaring is door NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) en in samenwerking met MVO Nederland ontwikkeld door een commissie waarin onder andere het Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en de FNV Vakcentrale zitting hebben. “Apetrots” Willem Rutten en Sander van der Walle zijn de oprichters van W&R beveiliging. “We zijn als organisatie dagelijks bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar je wilt als ondernemer ook weten of je als organisatie voldoende doet op dit gebied en of het MVO-beleid beter kan. We hebben daarom een zelfverklaring en onderbouwing ten aanzien van ons MVO beleid opgesteld en deze voorgelegd aan NEN. Zij hebben deze getoetst en hebben geen bevindingen gevonden”, aldus Willem Rutten. Sander van der Walle vult aan “Hiermee zijn wij het eerste beveiligingsbedrijf in Nederland dat voldoet aan ISO 26000. En daar zijn we natuurlijk apetrots op!”