Persbericht: BZW geeft gratis SAMEN-magazine voor werkgevers uit

Tilburg, 12 juli 2016 – Aan de slag met banen creëren voor arbeidsbeperkten

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) werkt op diverse manieren aan een goed functionerende arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen.

Half juli verschijnt in dit kader een bijzonder magazine voor werkgevers: ‘SAMEN werken in Brabant en Zeeland’. Deze uitgave wordt kosteloos verspreid onder 11.000 werkgevers. Wij willen hen daarmee motiveren de mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking binnen hun organisaties te onderzoeken en tot actie over te gaan’, aldus BZW-voorzitter Peter Struik.

Het bedrijfsleven heeft zich in het Sociaal Akkoord vastgelegd op het scheppen van honderdduizend extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking over de periode 2015-2026. BZW werkt binnen de zes Brabantse en Zeeuwse arbeidsmarktregio’s aan de praktische realisatie van dit doel, bijvoorbeeld door het informeren van leden en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen binnen de regionale Werkbedrijven waarin diverse stakeholders samenwerken om quota te verwezenlijken.

Campagne

In het tweede kwartaal van 2016 intensiveerde de werkgeversvereniging de communicatie met het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven onder het motto ‘SAMEN’. De activiteiten omvatten onder andere het inrichten van een website, een twitter-campagne en het verspreiden van een periodieke digitale nieuwsbrief. Als klap op de vuurpijl verschijnt nu het eenmalige magazine ‘SAMEN werken in Brabant en Zeeland’.

Inspireren

In het SAMEN-magazine geeft BZW actuele informatie en achtergronden over de inspanningen van het bedrijfsleven om extra banen voor arbeidsbeperkten te verwezenlijken; het belang, de samenwerking met de partners in de arbeidsmarktregio’s, de kansen, uitdagingen en de stand van zaken. Boven alles komen echter de Brabantse en Zeeuwse ondernemers aan het woord.

BZW-voorzitter Peter Struik: ‘Voor veel van onze leden is inclusief werkgeverschap al jaren onlosmakelijk verbonden met hun bedrijfsvoering. In het SAMEN-magazine hebben we een aantal van hun inspirerende verhalen opgetekend. Daarmee motiveren we alle werkgevers in Brabant en Zeeland om de mogelijkheden binnen hun organisaties te onderzoeken, als interessante businesscase en omdat je mensen gewoonweg niet aan de kant wilt laten staan. Onder de streep gaat het ons om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In onze provincies gebeurt er bij bedrijven op dit vlak al heel veel. Maar in het kader van de Participatiewet en de Quotumwet is een extra impuls noodzakelijk.’

Gratis opvragen

Het SAMEN-magazine wordt gratis verspreid in een oplage van 11.000 exemplaren, onder de BZW-leden, politiek-bestuurlijk Brabant en Zeeland en andere relevante regionale en landelijke stakeholders in het realiseren van het banenplan. Daarnaast is er een digitale versie van de uitgave beschikbaar voor iedere geïnteresseerde.