Overleg grote bedrijven 17/4

Wij organiseerden dit overleg met de grote bedrijven, omdat hun agenda afwijkt van de agenda van de kleine(re) bedrijven. Op deze manier probeert UOV De Kring een platform bieden dat de directies van de grote bedrijven de mogelijkheid geeft om contact met elkaar te onderhouden. Dit overleg zal één maal per jaar plaatsvinden.