Bestuur

Het bestuur van UOV De Kring v.l.n.r. Lobke Opsteen, Maurice Pierik, Efie Derksen, Hans Clemens, Frank de Winter en Marion Neggers.

Frank de Winter
voorzitter

Marion Neggers
secretaris

Maurice Pierik
penningmeester

Lobke Opsteen
Voorzitter commissie Communicatie & Netwerken

Hans Clemens
bestuurslid en voorzitter commissie Belangenbehartiging & Samenwerking

Efie Derksen
bestuurslid en voorzitter commissie Misfits

* vacature *
beleidsadviseur adviseur

Janny Brusselers
back office