Oprichting coöperatie EnergieUden

De voorbereidingen voor de oprichting van de Energiecooperatie zijn in volle gang. Op 10 oktober a.s., de dag van de duurzaamheid, wordt EnergieUden opgericht. De Udense lokale duurzame energie coöperatie. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseert op bij IBN vanaf 20 u. Voor meer informatie zie www.energieuden.nl. Deze energiecooperatie wordt mede mogelijk gemaakt door UOV De Kring.

Betaalbare, duurzame en eigen energie voor Udenaren
In de afgelopen maanden is onderzocht of het haalbaar was een coöperatie op te richten in Uden. Zo’n 200 aspirant leden en ruim 70 actieve werkgroep leden uit Odiliapeel, Volkel en Uden blijken een stevige basis te vormen voor deze coöperatie om officieel te starten.  Direct samen energie besparen, maar bijvoorbeeld ook onderzoeken om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen zijn. Daar gaan de leden van de coöperatie direct mee aan de slag.

Op de lange termijn streeft de coöperatie naar een energieneutraal Uden. Hierdoor blijft energie betaalbaar en voorradig. Nu wordt onze energierekening ieder jaar hoger, voor energiebronnen zijn we afhankelijk van grote bedrijven in het buitenland en de fossiele bronnen raken op. En dat terwijl er genoeg schone en natuurlijke bronnen zijn als zon, wind, water, mest en zelfs onze eigen poep. Genoeg redenen dus om het anders en dus gezamenlijk via een coöperatie te doen. Alle energieconsumenten uit Uden, zowel inwoners als bedrijven, gaan gezamenlijk acties ondernemen waartoe zij individueel niet toe komen of in staat zijn.

 

Werkgroepen vormen de basis

De leden zijn dus actief in het belang van alle energieconsumenten in Uden. Dat betekent dat de coöperatie aantrekkelijk is voor iedere inwoner van Uden, Volkel en Odiliapeel en hier gevestigde bedrijven. De energiecoöperatie bestaat uit de verschillende werkgroepen met daarin leden met ieder hun eigen specialisatie. Een bestuur coördineert de activiteiten. De werkgroepen zijn: Reductie en Productie en worden ondersteund door Communicatie en Educatie.

 

Wat is een energiecoöperatie?
In de initiatieffase  zijn een aantal organisaties  vanaf Juni 2012 aan de slag gegaan om te onderzoeken of er draagvlak was voor een energiecoöperatie. Dat zijn onder andere UOV de Kring, Rabobank Uden-Veghel, Gemeente Uden, ZLTO-Uden, Lokale agenda 21, Area wonen, IBN, de dorpsraden uit Volkel en Odiliapeel en een aantal zeer betrokken burgers. Zij hebben in januari 2013 een publieksavond georganiseerd waaruit bleek dat hiervoor in de gemeente Uden grote belangstelling bestaat. Een lokale duurzame energiecoöperatie is een samenwerking van burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheid die zich samen inzetten om betaalbare, eigen en duurzame energie voor hun leden te realiseren. Voor een klein bedrag kunt u straks lid worden van de energie coöperatie Uden. De leden beslissen waaraan gewerkt zal worden. De huidige werkgroepen zijn nu mooie initiatieven aan het voorbereiden. De voordelen die dat oplevert, kunnen voor een groot deel binnen Uden gehouden kunnen worden. Dat is niet alleen goed voor onze eigen portemonnee, onze leefomgeving en de lokale economie, het biedt ook nieuwe werkgelegenheid. In Brabant onderscheiden onder andere de gemeenten Boxtel, Dongen en Bernheze zich al met een lokale duurzame energiecoöperatie. Binnenkort kan dus ook Uden toegevoegd worden aan dit rijtje.

Wilt U lid worden en of op de hoogte gehouden worden, kijk op energieuden.nl.