Op weg naar UOV 3.0: ondernemend en verbindend

UOV de Kring maakt een transitie door van ‘klassieke’ ondernemersvereniging naar een community-achtige constructie. Om dat te bereiken, hebben we de hulp van een expert ingeroepen. Maar wat betekent dat? En wat levert dat op voor de leden?

 

De voorgenomen transitie is (nog) vooral gebaseerd op ambities. UOV-adviseur Ron Crone verwoordt die als volgt: “We kijken als actieve ondernemersvereniging altijd kritisch naar onszelf. Het is verstandig om met de tijd mee te gaan. We zien dat we moeten veranderen – en dat willen we ook graag, omdat we aantrekkelijk willen blijven voor onze leden én een actieve bijdrage willen leveren aan het ondernemersklimaat in Gemeente Maashorst.”

Fris en actief

De expert met wie we optrekken, is Ivan Pouwels, auteur van het boek ‘Vernieuwen met Vereniging 3.0’. Een UOV-afvaardiging is in gesprek gegaan met de auteur, om samen te sparren en ideeën op te doen. “Want als we een transitie doormaken, willen we dat wél op de goede manier doen”, aldus Ron. “Daarmee bedoelen we dat we met onze koersbepaling onze leden op maat willen bedienen. Dat is een actief proces, dat we de komende maanden gaan vormgeven. Met als uiteindelijke resultaat dat UOV de Kring niet alleen toekomstbestendig is en zich presenteert op een manier die past bij de huidige tijd, maar dat we ook meebewegen met de golven van morgen. Zo zorgen we dat we continu een frisse, actieve organisatie blijven.”

Reactief en proactief

Een van de eigenschappen van een communityvorm is dat een ondernemersvereniging zowel reactief als proactief acteert. “Dat betekent bijvoorbeeld dat we niet alleen reageren op ontwikkelingen, maar dat we die ontwikkelingen ook duiden”, aldus voorzitter Frank de Winter. “Of neem het opzetten van acties of het organiseren van evenementen. Dat zouden we niet alleen als vereniging doen námens onze leden, maar als collectief, dus mét onze leden en andere stakeholders.”

Meer focus

Ook een sterkere focus op de sector, de markt en de maatschappij is volgens de auteur van het boek een eigenschap van een moderne ondernemersvereniging. Andere speerpunten zijn ontwikkeling van de economie, het vervullen van een voortrekkersrol in innovatie, co-creaties met stakeholders en een verbindende rol met leden en de maatschappij. Frank: “Als moderne ondernemersvereniging willen we ons continu breder oriënteren, ons blikveld vergroten. Dat alles met als doel het economische klimaat van onze gemeente naar een hoger plan te tillen. Dat doen we bijvoorbeeld door op te trekken met andere ondernemersverenigingen. Zo verbinden we ondernemers onderling nog nadrukkelijker.”

Economisch Umfeld

Verbreding van de horizon betekent ook: vaker acteren op gebieden waar een ondernemersvereniging ogenschijnlijk geen rechtstreeks belang bij heeft, maar die wel índirect van invloed zijn. Ook daar heeft Frank ideeën over: “Neem onze ambitie om een interessante gemeente te zijn voor zowel bedrijven als studenten en werkzoekenden. Dat doen we via een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente. Tegelijk zouden we ons in de toekomst ook best kunnen inzetten voor meer starterswoningen, een belangrijke voorwaarde voor jonge talenten om zich hier te vestigen. We nemen het hele economische ‘Umfeld’ mee in alles wat we doen. De transitie naar ‘3.0’ is een route die we met zijn alleen gaan nemen, en: een reis die eigenlijk nooit eindigt. Maar we hebben wel veel zin om eraan te beginnen.”