Ondernemers begrijpen de maatregelen, maar hebben perspectief nodig

De maatregelen om bedrijven door de coronacrisis te helpen, beperken de schade, maar zijn op termijn onvoldoende. Dit blijkt uit een enquête van ondernemingsvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland. Na de persconferentie van premier Rutte van 21 april, wordt de situatie voor veel ondernemers nijpender. De oproep van de ondernemingsvereniging: het bedrijfsleven heeft zich aangepast, maar heeft perspectief nodig. Om schade te beperken moet de economie op 20 mei zo breed als mogelijk weer aan de gang.

Ondernemers perspectief bieden “We moeten het samen doen en het is goed dat scholen weer gedeeltelijk open kunnen, maar ondernemers hebben ook perspectief nodig,” aldus Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland. ”Zowel het bedrijfsleven als de overheid en natuurlijk de zorg en vele andere sectoren leverden de afgelopen weken topprestaties, maar de druk en de zorgen bij ondernemers zijn groot. Dat perspectief wordt geboden als er een tweede pakket van noodmaatregelen komt dat specifieker is dan het eerste en indien branches met bruikbare protocollen en werkafspraken hoe om te gaan met de anderhalve-meter-economie tijdig de zekerheid hebben of zij na 20 mei weer kunnen gaan draaien.”

Enquête onderschrijft de oproep De roep om dat vooruitzicht blijkt uit de resultaten van de enquête die VNO-NCW Brabant Zeeland in april hield onder haar leden. Een meerderheid verwacht nu of in de toekomst problemen op vier fronten: liquiditeit (75%), gedwongen ontslagen (52%), het wegvallen van aanvoer (52%) en het wegvallen van orders (86%).

Gedwongen ontslagen bij 52% van de bedrijven Ondanks dat 59% van de bevraagde ondernemers zegt gebruik te maken, of te gaan maken, van de NOW-regeling, lijken gedwongen ontslagen op termijn onvermijdelijk. 3% van de ondernemers ziet zich nu al genoodzaakt ziet om personeel te ontslaan. Maar liefst 52% van de ondernemers denkt dat gedwongen ontslagen in de toekomst aan de orde zijn. Vooral in de productie en de logistiek verwachten ondernemers dat er op de lange termijn veel werkgelegenheid verloren gaat. 60% vreest uiteindelijk personeel te moeten ontslaan.

Liquiditeitsproblemen bij 75% ondernemers Ondanks de versoepelde BMKB- en GO-regelingen verkeert 9% van de ondernemers in acute liquiditeitsproblemen. Dit percentage dreigt snel op te lopen, omdat veel ondernemers nu op hun reserves teren. Binnen drie maanden neemt dit percentage naar verwachting met 30% toe. Op de lange termijn vreest 75% van de ondernemers voor liquiditeitsproblemen. Ondanks de BMKB- en GO-regelingen blijven ondernemers terughoudend met het aangaan van kredieten. Van de ondernemers die een nieuw krediet zijn aangegaan, maakt de helft zich zorgen over de betalingsverplichtingen die daar uit voortkomen. Daarnaast moeten ondernemers door nieuwe kredietverplichtingen vaak afzien van geplande (duurzame) investeringen.

Oorzaken Wegvallende orders en verkopen zorgen in 48% van de gevallen voor acute problemen. Op termijn dreigt dit percentage op te lopen tot 84%. De zakelijke dienstverlening wordt het zwaarste getroffen door leeglopende orderportefeuilles. In deze sector heeft 55% van de ondernemers nu al problemen en anticipeert 93% op toekomstige problemen. Bij 69% van de ondernemers is de omzet inmiddels gedaald. Bij 20% valt zelfs meer dan helft van de omzet weg.

Bekijk de resultaten ledenenquête coronamaatregelen VNO-NCW Brabant Zeeland

En bekijk ook het actuele beeld van de impact van het coronavirus in Brabant