Nieuwe voorzitter voor UOV De Kring (persbericht)

Frank de Winter is met ingang van 16 juni 2016 formeel benoemd tot voorzitter van de UOV De Kring.

Tijdens de ALV van 27 mei jl. is Frank gekozen tot bestuurslid en vervolgens is hij door het bestuur op 16-6 jl. benoemd tot voorzitter ter opvolging van voormalig voorzitter Peer van Bakel. Frank is 42 jaar, woonachtig in Uden en eigenaar van TDW Advies en L’Hiver hoge hoedenmakerij.

De ambities van Frank als voorzitter liggen op het vlak van het verder bevorderen van een optimaal ondernemersklimaat, in samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheid. Het bestuur heeft het er volste vertrouwen in dat, onder het voorzitterschap van Frank, aan deze doelstelling vorm kan worden gegeven.

UOV De Kring is de grootste ondernemingsvereniging van Uden met ruim 160 leden uit meerdere branches. De vereniging organiseert voor haar leden diverse bijeenkomsten. Zo worden er interessante sprekers uitgenodigd voor bijeenkomsten, zogenaamde “op-weg-naar-huis bijeenkomsten” georganiseerd en ledenvergaderingen. Voor algemene informatie verwijzen wij graag naar onze website www.uovdekring.nl