Nieuwe bestuursleden: Mark en Fokko

We hebben onlangs twee nieuwe bestuursleden verwelkomd. Mark Bras (commissie Communicatie & Netwerken) neemt het stokje over van Lobke Opsteen; penningmeester Fokko Jolles is de opvolger van Maurice Pierik.

Mark is in het dagelijks leven bladmanager bij Talvi Mediacentrum; Fokko is eigenaar van Jolles & KO Accountants. Een korte kennismaking.

Waarom heb je ja gezegd tegen het bestuurslidmaatschap?

Mark: “Door mijn functie in de media weet ik hoe belangrijk communicatie kan zijn. Ik zat al in de commissie Netwerken & Communicatie, en nu kan ik me nog meer inzetten voor ondernemend Uden. En uiteraard mijn eigen netwerk uitbreiden.”

Fokko: “Ik ben al jaren betrokken bij de ondersteuning van de financiële administratie van UOV de Kring. Toen ze een nieuwe penningmeester zochten, heb ik me gemeld. Ik vind dat je als ondernemer een maatschappelijke plicht hebt om dit soort organisaties te steunen. Het is verstandig dat een organisatie die met gelden werkt, iemand aan boord heeft met een financiële achtergrond.”


Welke concrete doelen heb je?

Mark: “Ik wil nog meer ondernemers met elkaar verbinden. Dat doen we door zo veel mogelijk bijeenkomsten te organiseren, maar ook door goed te blijven communiceren. Zo creëren we een klimaat waarin we elkaar steeds beter leren kennen.”

Fokko: “Een van de zaken die spelen, is de nauwere samenwerking met de Zeelandse Ondernemersvereniging. Ik houd me nog niet bezig met beleidsmatige zaken, maar ik zie het wel als mijn taak om tijdens een mogelijke transitie op de winkel te passen.”


Waarom zouden meer ondernemers zich moeten aansluiten bij UOV de Kring?

Mark: “Los van het feit dat we gewoon een gezellige ondernemersvereniging zijn, helpen we ondernemers met allerlei vraagstukken, mede via ons uitgebreide netwerk. Op die manier werken we continu aan een beter ondernemersklimaat.”

Fokko: “Enerzijds omdat UOV de Kring jouw belangen als ondernemer behartigt. Hoe meer leden we hebben, des te beter we dat kunnen doen. Daarnaast is het een ideaal netwerk om kennis uit te wisselen, bij evenementen te zijn en van elkaar te leren.”