‘N264 wordt een Italiaans maatpak’

De N264 wordt een Italiaans maatpak. Deze kop stond boven een artikel in de meest recente editie van Bedrijvig Maashorst, waarin oud-bestuurslid Hans Clemens en ondernemers Rob Jansen (Chain Logistics) en Jasper Bijnen (Van den Heuvel Logistiek) vertelden over hun bemiddeling met de provincie, met als onderwerp de belangrijke Udense verkeersader.

De N264 is vol. De provinciale weg van de A50 bij Uden naar de N271 bij Haps kampt al jaren met een veel te grote verkeersstroom. Reden voor de provincie om de knelpunten op de weg aan te pakken. Hans Clemens was als bestuurslid van UOV de Kring betrokken bij dit thema. Hij vertelt: “Het eerste begin is al jaren terug, toen de Stichting Leefbaarheid N264 bij ons aanklopte. We hadden met een delegatie van UOV de Kring net een rondje gemaakt over de industrieterreinen, om bij ondernemers te informeren wat we voor hen konden betekenen. Ook bij hen was de ontsluiting van de N264 een punt van zorg, want vele honderden vrachtwagens gebruiken de N264 als in- en uitvalsroute. Ook zij zijn, net als omwonenden, gebaat bij een goede doorstroming. Reden genoeg om logistieke ondernemers te benaderen en te vragen om zitting te nemen in de klankbordgroep naar de provincie.”

Opwaarderen is nodig

Eén van die ondernemers is Rob Jansen, eigenaar van Chain Logistics (Jagersveld). “We maken veel gebruik van de N264. Uiteraard wilden we meedenken aan een optimale inrichting van de weg.” Ook Van den Heuvel Logistiek haakte aan. Operationeel directeur Jasper Bijnen: “Het opwaarderen van de N264 is om meerdere redenen nodig. Om de overlast voor bewoners te verminderen, maar ook om onze bedrijven bereikbaar te houden en te voorkomen dat ondernemers kiezen voor andere vestigingslocaties.”

Uitvoering vanaf 2023

De provincie bleek een goede gesprekspartner en na diverse sessies ligt er nu een opwaarderingsplan, dat in 2023 in uitvoering gaat. Inclusief verschillende ‘Udense’ ideeën, zoals intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), waar nu nog rotondes liggen (Velmolenweg, Karrevracht en Wilhelminastraat). Hans: “De iVRI’s registreren naderende vrachtwagens, dankzij software in de boordcomputers. Daardoor ontstaat er een ‘groene golf’ en kan het vrachtverkeer doorstromen.” Het gevolg: minder optrekken en afremmen, een lagere geluidsproductie, een fijnstofreductie en een lager brandstofverbruik.

Blijvend bereikbaar

Daarnaast is met dank aan de Udense ondernemers en UOV de Kring voorgesteld om een circulaire, geluidsarme asfaltlaag toe te passen – en zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Ook het advies voor tijdens de uitvoeringsfase neemt de provincie over: zo blijven bedrijven bereikbaar en kunnen ze hun vrachtwagens ’s morgens vroeg op pad sturen en ’s avonds weer verwelkomen.

Coöperatieve instelling

Dit resultaat is een mooi voorbeeld van de rol die UOV de Kring graag aanneemt: als belangenbehartiger van ondernemers. Ook past de samenwerking met ondernemers perfect in de transitie naar een ondernemersvereniging 3.0, die niet directief, maar juist coöperatief acteert. Hans: “Belangenbehartiging en samenwerking zijn altijd belangrijk geweest. We zoeken steeds naar manieren om sámen met bedrijven thema’s aan te pakken.” Rob vult aan: “Bedenk je zelf een oplossing, dan wordt ‘ie goed. Bedenk je hem samen, dat is het resultaat tien keer beter. Het is een goede zaak dat UOV de Kring het aanpakt op een manier die past in de tijdgeest. Hier hebben bedrijven écht profijt van.”