MIRT-onderzoek A50 afgerond

Met de besluitvorming vanuit het Rijk en de provincies, is de fase van het MIRT-onderzoek afgerond. Vanaf december starten Rijk, provincie Noord-Brabant en provincie Gelderland met de MIRT-verkenning. In de aanloop naar de MIRT-verkenning doorlopen we de zogenaamde ‘kwartierfase’. Daarin wordt onderzocht hoe het proces wordt ingericht en georganiseerd. Meer informatie en achtergronden lees je hier.