Meedenken met UOV de Kring? Graag!

De wereld verandert – en dus ook het ondernemen. Om relevant te blijven voor haar leden, heeft UOV de Kring gekozen om een transitie door te maken. De ondernemersvereniging wordt steeds meer een community, waarin leden meedenken over de te varen koers. In dat kader past ook de nieuwe vorm van de commissie belangenbehartiging, die gestart is met themagroepen.

UOV-voorzitter Frank de Winter vertelt dat er inmiddels twee themagroepen actief zijn: infrastructuur en huisvesting van arbeidsmigranten. “Neem de themagroep infrastructuur”, vertelt Frank. “Daarin zijn ondernemers van logistieke bedrijven vertegenwoordigd. Samen pakken ze projecten aan die belangrijk zijn voor hen en voor veel collega-ondernemers in dezelfde sector.” Hetzelfde geldt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ondernemers onderkennen de behoefte aan extra handjes en zijn al in gesprek met de gemeente om de mogelijkheden te onderzoeken om arbeidsmigranten te huisvesten (elders in dit magazine staat een verslag van dat rondetafelgesprek).

Overkoepelende denktank

Overkoepelend is een denktank in het leven geroepen. Frank: “Die bestaat uit ondernemers die in een brede context willen meedenken. Constateren zij dat er reden is om een nieuwe themagroep op te richten rondom een bepaald thema? Dan is dat de volgende stap. De leden van de denktank hebben hun voelhoorns continu uitgestoken.”

Samen naar de toekomst

De winst van deze opzet is meer betrokkenheid. “Ondernemers pakken thema’s aan die belangrijk zijn in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Bijkomend voordeel is dat ze via hun bijdrage aan de themagroep ook van elkaar kunnen leren. Deze opzet past uitstekend binnen onze transitie naar ‘ondernemersvereniging 3.0’, waarin we veel minder handelen vóór onze leden, maar juist mét hen. Samen bepalen we de koers voor de toekomst.”

Ondernemers die belangstelling hebben in een rol in de Denktank of in een themagroep, kunnen zich melden info@uovdekring.nl.