Informatie en noodmaatregelen voor ondernemers op een rij

Er is veel informatie en er zijn veel maatregelen. Hieronder vind je voor jou als ondernemer relevante, actuele informatie en welke noodmaatregelen voor ondernemers van kracht zijn.

  • In dit kader: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is geopend. Volgens de eerste schatting wordt er voor 1,5 miljoen werknemers een beroep op gedaan. De zogeheten TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van 4.000 euro voor door de crisis getroffen werknemers. Deze week zijn er SBI-codes toegevoegd aan de lijst van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Nog steeds blijft er discussie over de lijst. Ook hier krijgen we signalen van ondernemers die we landelijk inbrengen. Hierbij schakelen we met brancheverenigingen en partners om te toetsen in hoeverre signalen overeenkomen.
  • Kredietverlening aan MKB met borgstelling door de overheid via de zogeheten BKMB-regeling is deze week versoepeld door verruiming van het overheidsbudget en verlaging van de provisie. Voor grotere bedrijven is de Garantie Ondernemingsfinanciering GO verruimd. Ook het budget voor verzekering van exportkrediet is verruimd
  • Er komen extra maatregelen voor groeibedrijven. Innovatieve startups en scale-ups ondernemingen kunnen vanaf 20 april eenvoudiger aan krediet komen. Via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) komt er 100 miljoen euro beschikbaar. De provincies nemen de uitvoering ter hand met BOM (Brabant) en Impuls (Zeeland)
  • Ondanks alle hectiek blijven de grenzen van Nederland met de omringende landen gewoon geopend voor woon-werkverkeer en goederenverkeer, al zijn er hier en daar wel vertragingen door grenscontroles en zijn kleinere grensovergangen met België soms gesloten. We schakelen met TLN en evofenedex om te zorgen dat werknemers en goederen ongehinderd en zonder vertraging de grens over kunnen.
  • Ook gaat er aandacht uit naar het op peil houden van dat deel van de economie dat gelukkig nog doordraait. Zo zijn er sinds deze week protocollen voor de wijze waarop de bouw- en installatiebranche kan blijven werken binnen onze nieuwe ‘1.5 meter-economie’. Wij hebben alle gemeenten nog eens opgeroepen de aanbestedingen op peil te houden, ter voorkoming van verdere economische schade. Hiervoor is met alle regionale verenigingen een brief opgesteld, gericht aan alle gemeenten in Nederland. Een kopie van deze brief heeft u eerder van ons ontvangen. Steeds meer gemeenten erkennen dit belang en spreken de intentie uit om hier gevolg aan te geven.
  • Gemeenten en UWV richten crisis-noodloketten in voor eerstelijns informatievoorziening (ons pleidooi: waak voor eenduidige informatie)
  • Bij wijze van primeur komt er een digitaal scholingsaanbod van alle grote Brabantse onderwijsinstellingen, waardoor de Brabander de crisis kan gebruiken om zijn kennis en vaardigheden te vergroten. Hiervoor stelt de provincie 2,5 miljoen beschikbaar.
  • We bereiden een enquête onder onze leden voor om te achterhalen waar de grootste zorgen nu liggen, tegen de achtergrond van enerzijds de crisismaatregelen van de overheid en anderzijds de verwachting dat de crisis nog even zal aanhouden. De enquête zal in concept nog aan jullie worden toegestuurd met de vraag om deze in te vullen en te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn.

Alle informatie is, indien van toepassing met verwijzingen, terug te lezen op de speciaal daarvoor ingerichte pagina op vnoncwbrabantzeeland.nl.