Het Platform Uden (persbericht)

Udense ondernemers verenigd; Het Platform Ondernemend Uden!

Uden, 13 juni 2014 – Op initiatief van UOV de Kring en Uden Promotie is op 26 mei jongstleden door een tiental Udense ondernemersverenigingen Het Platform Ondernemend Uden, kortweg ‘Het Platform’, opgericht.

In de loop van de tijd zijn er in de gemeente Uden meerdere ondernemersverenigingen ontstaan met elk hun eigen doelstelling en werkgebied. Zo zijn er typische netwerkverenigingen zoals Minerva, terwijl anderen, zoals NU Ondernemen, er vooral op gericht zijn om voor en met elkaar business te genereren. Weer anderen, zoals UOV De Kring, HUVO/Koninklijke Horeca Nederland afdeling Uden, VaVu en de Recreatie Ondernemers Uden zijn gericht op belangenbehartiging voor een specifieke branche of bedrijfsgroep. En tenslotte is er de categorie die zich richt op een bepaald gebied met als voorbeelden Uden Promotie voor het Centrum, Woonboulevard Uden, de Maashorst Betrokken Ondernemers en de ondernemersverenigingen in Volkel en Odiliapeel.

Een aantal ondernemersverenigingen heeft al onderlinge samenwerking in de vorm van diverse gezamenlijke activiteiten zoals het tweejaarlijkse Business Event, het Cirque des Affaires en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, de Markant Business Lounge.

Maar uit onderlinge contacten kwam regelmatig naar voren dat het zinvol zou zijn dat de ondernemersverenigingen in groter verband en op reguliere basis overleg hebben met elkaar. Op de eerste plaats om elkaar te informeren en elkaars posities en standpunten te leren kennen. Maar daarnaast om te zien of en waar raakvlakken zijn en om een eenduidige stem te laten horen richting publiek en overheid bij belangrijke items op economisch en/of sociaal maatschappelijk gebied. Stichting Uden Promotie en UOV De Kring, waarin een groot deel van het Udense bedrijfsleven verenigd is, hebben regelmatig overleg met het gemeentebestuur en kunnen via ‘Het Platform’ ook de input vanuit de overige betrokken organisaties aan de orde stellen.

Het Platform heeft een open en informeel karakter en de deelnemende ondernemersverengingen behouden hun eigen identiteit. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid samen te werken op activiteiten niveau en om samen naar buiten te treden.

Het Platform zal voor de korte termijn de navolgende 6 prioriteiten met urgentie aan het gemeentebestuur voordragen: 1. Infrastructuur, bereikbaarheid en parkeren – 2. Actieve bedrijvenwerving – 3. gemeentelijke opschaling – 4. Agro Food Capital – 5. Citymarketing – 6. Ontwikkeling Uden Noord.