Het Platform Ondernemend Uden!

Op initiatief van UOV De Kring en Uden Promotie is door een tiental Udense ondernemersverenigingen Het Platform Ondernemend Uden, kortweg ‘Het Platform’ opgericht.

In de loop van de tijd zijn er in de gemeente Uden meerdere ondernemersverenigingen ontstaan met elk hun eigen doelstelling en werkgebied. Zo zijn er typische netwerkverenigingen zoals Minerva, terwijl anderen, zoals NU Ondernemen er vooral op gericht zijn om voor en met elkaar business te genereren. Weer anderen, zoals UOV De Kring, HUVO, VaVu en de Recreatie Ondernemers Uden zijn gericht op belangenbehartiging voor een specifieke branche of bedrijfsgroep. En tenslotte is er de categorie die zich richt op een bepaald gebied met als voorbeelden Uden Promotie voor het Centrum, Woonboulevard Uden, de Maashorst Betrokken Ondernemers en de ondernemersverenigingen in Volkel en Odiliapeel.

Een aantal ondernemersverenigingen heeft al onderlinge samenwerking in de vorm van diverse gezamenlijke activiteiten zoals het tweejaarlijkse Business Event, het Cirque des Affaires, en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie Markant Business Lounge.

Het Platform heeft aan het nieuwe gemeentebestuur een prioriteitenlijst aangeboden met onderwerpen die voor het hele Udens bedrijfsleven en voor de economische ontwikkeling van Uden van belang zijn. De lijst omvat 6 prioriteiten: -1. Infrastructuur, bereikbaarheid en parkeren, – 2. Actieve bedrijvenwerving -3. gemeentelijke opschaling – 4. Agro Food Capital – 5. Citymarketing – 6. Ontwikkeling Uden Noord. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor hele concrete zaken als de onveilige herinrichting van de toegangsroute naar Uden Centrum via de Land van Ravensteinstraat, voor het parkeren in het winkelcentrum, voor een goed functionerend Hoogwaardig Openbaar Vervoer, voor een Oostelijke randweg om de bedrijventerreinen beter te ontsluiten, voor een reclamezuil en betere geluidsschermen aan de A50, voor actieve werving of een zinvolle innovatieve invulling van leegstaande bedrijventerreinen en winkels. Maar ook aandacht voor zaken die op langere termijn van belang zijn voor Uden, zoals de mogelijkheden van het economisch stimuleringsprogramma van de AgriFood Capital, de gemeentelijke herindeling en de kansen voor Uden Noord.