Gratis ondersteuning Strategische Personeelsplanning via Avans

De BZW en AgriFood Capital zijn een initiatief gestart genaamd: strategische personeelsplanning (SPP).
Aan de leden van UOV De Kring,

Door middel van dit bericht en de bijlagen willen wij u wijzen op een initiatief van de BZW en AgriFood Capital gericht op de afstemming tussen uw bedrijfsstrategie en personeelsbeleid, nu en in de toekomst: strategische personeelsplanning (SPP). Er bestaat de mogelijkheid om met gratis ondersteuning vanuit Avans Hogeschool aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning.

De juiste persoon op het goede moment op de juiste plaats
Hoe verandert mijn concurrentiepositie de komende jaren? Wie zijn mijn klanten? Moet ik andere producten of diensten gaan aanbieden? Welke ontwikkelingen hebben invloed op mijn bedrijf? Kan ik met mijn huidige personeel nog wel voldoen aan de veranderde klantvraag? Allemaal vragen die u mogelijk regelmatig bezig houden, maar waar u onvoldoende tijd voor maakt om uitgebreid bij te stil te staan…
Door in te spelen op toekomstige in- en externe ontwikkelingen, uw bedrijfsstrategie hierop te baseren en daar de personeelswerving, het opleidingsniveau en aantal medewerkers op aan te passen, speelt uw bedrijf in op veranderingen en is het voorbereid op de toekomst. Onder de noemer strategische personeelsplanning (SPP) wordt – in navolging van een 8-tal pilotbedrijven, zoals: Verdijk Transport, Hutten, Zorggroep Elde, MSD, IBN, Kaal Masten, Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Goss Contiweb – een tweede groep bedrijven de mogelijkheid geboden om met gratis ondersteuning te definiëren wat de (toekomstige) arbeidsmarktvraagstukken voor hen zijn, gebaseerd op de strategische koers die het bedrijf gaat varen. Op basis daarvan worden oplossingen voor de instroom (talentwerving en -behoud), doorstroom (duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, leercultuur) en uitstroom (mobiliteit) van personeel uitgewerkt.

Ervaringen van bedrijven
De ervaringen van de bedrijven die sinds de eerste helft van 2016 bezig zijn met de koppeling tussen de bedrijfsstrategie en personeelsbeleid, zijn louter positief. Onderstaand enkele ervaringen:

  • Dit proces ‘dwingt’ je om gezamenlijk met een open blik kritisch naar de toekomst, de strategie en de organisatie te kijken
  • Alle beslissers binnen ons bedrijf zijn zich nu bewust van de ontwikkelingen die op ons af komen en onze concurrentiepositie. Op basis hiervan worden bewuste stappen richting een goede toekomst gezet voor het bedrijf en de werkennemers
  • Een duidelijk onderbouwd en complete procesbeschrijving die ons als organisatie helpt om de juiste keuzes voor de toekomst te maken
  • Door als directie en HR samen een koers te bepalen voor de toekomst wordt je gedwongen om uit de dagdagelijkse operatie te stappen en met een frisse blik naar de organisatie te kijken
  • Door nu bewuste keuzes te maken, besparen we kosten en zijn we voorbereid op veranderingen
  • De eerste discussies die we met elkaar voeren omtrent de huidige vraag naar arbeid maken al duidelijk dat het proces van SPP ons gaat helpen om te komen van veronderstellingen naar onderbouwde keuzes op het gebied van in-, door-, en uitstroom van personeel
  • Het proces dwingt je tot nadenken en geeft inzicht in de personeelsbehoefte (kwalitatief en kwantitatief) op de middellange termijn

Meer uitleg over Strategische Personeelsplanning: zie onze animatie
https://www.youtube.com/watch?v=zd5KgMpYzzY

Zelf aan de slag met Strategische Personeels Planning met gratis ondersteuning?
Indien u ook geinteresseerd bent om aan de slag te gaan met Strategische Personeels Planning, wordt nu aan maximaal 16 bedrijven ondersteuning vanuit Avans Hogeschool (docenten en studenten) geboden. Aan de hand van een website met daarop alle inzichten en bruikbare toepassingen, ervaringen van de eerste pilotbedrijven en de mogelijkheid tot het delen van ervaringen met bedrijven uit een vergelijkbaar proces doorlopen, komt u tot bewustwording en inzichten om uw bedrijfsstrategie te koppelen aan uw personeelsbeleid en zo nog beter voorbereid te zijn op de toekomst. In bijgevoegde flyer (bijlage 1) vindt u meer informatie over deelname aan dit traject, wat het u oplevert maar ook wat er van u(w organisatie) wordt verwacht. Als bijlage 2 treft u een quick scan waardoor u snel inzicht krijgt of uw bedrijf klaar is om aan de slag te gaan met Strategische Personeels Planning.

Maximaal 16 bedrijven kunnen op dit moment in aanmerking komen voor de gratis ondersteuning vanuit Avans. Als u zich wilt aanmelden als bedrijf voor een van de door Avans ondersteunde trajecten of meer info hierover wenst dan kunt u zich (aan)melden via j.vanasten@agrifoodcapital.nl of rechtstreeks contact opnemen met Frank Kanters van Avans Hogeschool (tel: 06-24653243).