Gemeente Uden onderzoekt onder ondernemers

Beste ondernemers,

Gemeente Uden laat deze en volgende maand een onderzoek uitvoeren onder ondernemers. Dat bestaat uit twee gedeelten:

1. De impact van corona

(onderzoek onder ondernemers algemeen)

We leven op dit moment in moeilijke en onzekere tijden. Dit heeft impact op ons allemaal. Wij zijn benieuwd naar de impact van corona op uw onderneming. Hoe kan de gemeente Uden u hierin zo goed mogelijk ondersteunen?

2. Economische gezondheid centrum Uden

(onderzoek onder centrumondernemers)

Het gaat weliswaar relatief goed met het centrum van Uden, maar is dat over tien jaar ook nog zo? Koopgedrag, belevings- en woonbehoeften veranderen. Dus moeten we nadenken over de toekomst van het Udense centrum. Dat doen we op het moment o.a. in project Centrumvisie, waarin we ons buigen over de vraag hoe we kunnen groeien place to buy naar place to be en place to need (zie ook: www.uden.nl/centrumvisie ). Vorig jaar zomer stelden we u daarover in een schriftelijke enquête al enkele vragen. Graag leggen we u nu een aantal verdiepende vragen voor.

Het kan zijn dat u in november of december wordt benaderd (telefonisch of per post) door bureau MAGIS, dat beide onderzoeken uitvoert. Het gaat in beide gevallen om een korte vragenlijst die slechts enkele minuten van uw tijd vraagt. We zouden het enorm op prijs stellen als u uw medewerking verleent aan de onderzoeken.

Met vriendelijke groet,

namens gemeente Uden/Projectteam Centrumvisie,