Nieuws

21/05 Voorbereiding Maashorst Festival

Aanvang 21 mei 2019 - 19:30 uur

Het bestuur van UOV De Kring neemt deel aan de voorbereidingen voor het Maashorst Festival. We zijn hiervoor benaderd door de Werkgroep participatie vorming Maashorstgemeente en (in samenwerking met) gezamenlijke burgerparticipatie organisaties in Uden en Landerd.

Lees verder

06/05 Platform Marketing bijeenkomst Uden

Aanvang 06 mei 2019 - 10:00 uur

Agenda 09.45 – 10.00  Inloop 10.00 – 10.10  Korte terugblik 10.10 – 10.40 ‘Events’: waar kunnen we verbindingen leggen 10.40 – 11.00 Website en Social media hier hoUDEN we van 11.00 – 11.30 Gijs van Heeswijk en Mariko van Ojen Update stand van zaken citymarketing visie.

Lees verder

14/05 Werkgroepbijeenkomst 3O’s

Aanvang 14 mei 2019 - 13:00 uur

Een overleg tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers om de kloof tussen het bedrijfsleven en onderwijs te dichten om te komen tot een actieplan op korte termijn. Betrokken partijen: Gemeente Uden, ROC de Leijgraaf, Udens College, Bestuur UOV De Kring en enkele leden.

Lees verder