Elkaar concreet verder helpen

Ook VNO-NCW Brabant Zeeland werkt hard op alle niveaus om bij beleidsmakers de noodzaak van snelle en toegankelijke maatregelen te benadrukken. Ze willen ondernemers écht concreet helpen. Daarom hebben ze een speciale pagina ingericht waar je terecht kan met vragen over maatregelen, maar ook met oplossingen om elkaar door de crisis heen te helpen. VNO-NCW Brabant Zeeland en LWV werken samen om leden met uitdagingen en oplossingen aan elkaar te koppelen om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden. Het is hen al gelukt om enkele bedrijven aan elkaar te koppelen, waardoor ze kunnen blijven draaien. Samen zorgen we dat de economie nog enigszins draaiende blijft.