De leden aan het woord over de economische analyse en prioritering

Wat is uw mening over de economische analyse? En waar moet in de gemeente – Maashorst – voor ons als ondernemers de prioriteit liggen? Het bestuur wil graag van de leden het antwoord horen op deze twee vragen. Aan het einde van de ‘zomervakantie’ komt er een uitnodiging om in september mee te praten. Het resultaat wordt dan later gepresenteerd op de algemene ledenvergadering in oktober.

Eindrapportage Economische analyse

Na de zomer starten we weer met netwerkactiviteiten

De eerste is op 16 september, de Misfitsborrel en op 23 september een bedrijfsbezoek (Wiltec). De Algemene Ledenvergadering staat op de agenda voor 21 oktober. Noteer deze data alvast in je agenda.