Bedrijfsleven, onderwijs en gemeente slaan handen ineen

Persbericht: Gemeente Uden

Onderzoek naar nieuwe vorm van onderwijs

Udense ondernemers, ROC De Leijgraaf, het Udens College en de gemeente Uden gaan samen werken aan de ontwikkeling van een zogenaamde Hybride Leeromgeving Uden. Doel hiervan is het bieden van gepaste opleidingen die goed geschoolde werknemers voor het Udense bedrijfsleven leveren.

Wethouder Van Heeswijk licht toe: “Met het vertrek van de laatste beroepsopleiding in Uden hebben we ons gezamenlijk ingespannen om andere vormen van beroepsonderwijs te onderzoeken en organiseren. Want goed geschoolde werknemers zijn een belangrijke factor voor onze lokale economie. Ook draagt het bij aan het behoud van jonge mensen in de regio. Ik geef deze vorm van onderwijs een goede kans. Vooral ook omdat onderwijs, ondernemers, organisaties en overheid samen optrekken om dit probleem aan te pakken. Zeker in deze onzekere tijd van de coronacrisis kan dit netwerk veel meerwaarde hebben.”

Er is behoefte bij bedrijfsleven

UOV de Kring heeft het initiatief genomen voor dit plan en ruggespraak gezocht met andere Udense ondernemers. Inmiddels is ook de Zeelandse Ondernemersvereniging (ZOV) aangesloten. Vanuit het onderwijs zijn ROC De Leijgraaf en het Udens College zeer nauw betrokken. Gezamenlijk is het plan verder geconcretiseerd en is de behoefte vanuit het bedrijfsleven onderzocht. Op dit moment ligt er een businessplan klaar voor de uitvoering. De eerste gezamenlijke opleidingen staan klaar om van start te gaan. UOV de Kring heeft namens de andere initiatiefnemers aan de gemeente een financiële bijdrage gevraagd voor de beginfase van de Hybride Leeromgeving. De gemeente gaat daarmee akkoord en geeft in 2020 en 2021 financiële ondersteuning van in totaal €65.000.

Hybride Leeromgeving?

In een Hybride Leeromgeving kunnen bedrijven, onderwijs en deelnemers elkaar direct vinden in combinaties van leren en werken op maat. De inventarisatie naar de behoefte van ondernemers, wordt uitgevoerd door een schakelfunctionaris. De vacature voor deze functie wordt via de ondernemersverenigingen verspreid. Zodra de inventarisatie is afgerond, volgt een opleidingsprogramma.