aanbod voor afstudeeropdracht Duurzaam en Vitaal werken

Heeft u als werkgever een vraag op het gebied van duurzaam en vitaal werken en organiseren? Bied uw organisatie aan voor een afstudeeropdracht. 

VNO-NCW Brabant Zeeland zoekt in samenwerking met Agrifood Capital en Avans naar opdrachten op het gebied van duurzaam en vitaal werken en organiseren. Bij dit vraagstuk staat centraal hoe medewerkers gezond, gemotiveerd en met toegevoegde waarde voor de organisatie en zichzelf kunnen werken van het moment van indiensttreding tot aan de (steeds hoger wordende) pensioengerechtigde leeftijd.

Aanbieden voor afstudeeropdracht

Avans
Logo Avans

Logo AFC Agri Food Capital

VNO-NCW
VNO-NCW