Agri Food Capital

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Samen werken we aan een sterke regio waar het goed wonen en werken is. Onze focus is de agri en food sector met cross overs naar andere sectoren als ICT, pharma, health, logistiek, bouw. Klik hier voor meer informatie.

We richten ons op maatschappelijke vraagstukken rondom voeding en gezondheid en duurzaamheid die wij omzetten in antwoorden en oplossingen. In 2020 willen wij de topregio in agri & food zijn. Een stevige ambitie maar door de aanwezigheid van een kwalitatieve hoogwaardig en compleet agrifoodcluster, heel realistisch. Strategisch optimaal gelegen, ook tussen wetenschappelijke centra in Wageningen, Nijmegen, Eindhoven en Tilburg, vormen we de ideale proeftuin voor nieuwe producten, technieken en concepten.

Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen in AgriFood Capital en geven met een gezamenlijk uitvoeringsprogramma invulling aan onze ambitie.

Meer informatie op: http://www.agrifoodcapital.nl/