%|%%|% %|%%|% %|%%|%
terug naar het overzicht

Woord van de voorzitter (a.i) - januari 2016

geplaatst op woensdag 13 januari 2016
Woord van de voorzitter (a.i) - januari 2016

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Er wordt weer fris tegen verscheidene zaken aangekeken en velen van ons zijn vol van verwachting ten aanzien van hetgeen het jaar 2016 hen gaat brengen. Eigenlijk is het een merkwaardig verschijnsel dat de meesten van ons zo denken. Na een onderbreking van enkele dagen gaat het leven immers feitelijk gewoon verder op het ritme van 2015. Maar toch………

Natuurlijk wenst het bestuur van UOV De Kring u een goed ondernemersjaar toe. Een mooi jaar van voorspoed en groei.

Met de wisseling van het jaar verwisselt UOV De Kring haar jaarthema. Voor het jaar 2016 is gekozen voor het thema “wat maakt jou als ondernemer ongelukkig?”. Welke gebeurtenissen ondermijnen de positieve verwachtingen waar je als ondernemer het jaar 2016 mee bent ingegaan. Binnen het kader van dit thema worden dit jaar weer een zestal themabijeenkomsten georganiseerd en ook de ALV’s zullen zo veel als mogelijk rondom dit thema worden ingevuld.

In 2015 heeft het bestuur van UOV De Kring een onderzoek in gang gezet naar de mogelijkheden om de binding tussen de grotere bedrijven en UOVde Kring te optimaliseren. In de meest optimale situatie kan UOV De Kring als schakel functioneren tussen enerzijds de grotere bedrijven en anderzijds de minder grotere bedrijven c.q. de gemeente. In de loop van dit jaar wordt dit onderzoek afgerond en wordt u nader over de uitkomst daarvan geïnformeerd.

Het nieuwe jaar brengt mogelijk ook meer duidelijkheid op het gebied van de gemeentelijke herindeling. Het zou een mooie ontwikkeling zijn als dit jaar – al dan niet omzichtig  - de eerste pasjes naar de nieuw te vormen Maashorst gemeente worden gezet. Als ondernemingsvereniging zullen wij zeker ons steentje daaraan bijdragen. Zulks onder meer door het aanknopen van banden met de ondernemingsverenigingen in de plaatsen waarmee naar gestreefd wordt om hen te laten opgaan in deze Maashorst gemeente.

U bent inmiddels van ons gewend dat wij het jaar goed vullen met mooie contactmomenten voor de leden onderling. Het netwerken is en blijft immers een belangrijke doelstelling van onze vereniging. Ondernemers moeten elkaar leren kennen. Pas dan immers kan er onderlinge dienstverlening en bedrijvigheid plaatsvinden. Naast de al genoemde themabijeenkomsten en de ALV in het voor- en najaar werkt onze netwerkcommissie aan het invullen van een aantal mooie bedrijfsbezoeken. Het is en blijft altijd zeer interessant om eens in de “keuken” van een ander te mogen kijken. En voor de gastheer is het een mooie gelegenheid om vol trots zijn of haar bedrijf te tonen aan zijn collega’s.  Het volledige jaarprogramma zal binnenkort op onze website worden gepubliceerd maar natuurlijk informeren wij u ook tijdig over een aankomend evenement. Overigens is onze website zeker de moeite waard om regelmatig te bezoeken. Wij vermelden op de website veel berichtgeving die interessant voor u is.

Wij hopen elkaar dit jaar weer met regelmaat te ontmoeten. 

Erik Marcus
Voorzitter (ai)

0
comments powered by Disqus
terug naar het overzicht
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten